Grup de treball Llengua i Educació (LED)

 

 

 

 

 

 

 

 

LED: Llengua i Educació

El Grup LEd, constituït inicialment per personal investigador en didàctica de la llengua de la UAB, va iniciar el seu camí com a SGR l’any 2013, en evolució natural de l’equip col·laboratiu CLIL-SI. En l’actualitat incorpora investigadores i investigadors de set universitats, i professorat del Departament d’Educació. El LEd aprofundeix en la codocència a les aules Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE, CLIL, EMILE), els graus en anglès, l’estudi del desenvolupament de la competència plurilingüe a les aules, l’ensenyament de la pronunciació,  i les competències docents del professorat

 

 

 

 

 

 

Fitxa del grup de treball 

 • Objectius:
  • Donar visibilitat i projecció conjunta de la recerca sobre les llengües i el seu aprenentatge, dins i fora de Catalunya.
  • Promoure els contactes amb altres grups de recerca.
  • Organitzar d’activitats inter-grups en col·laboració amb universitats, fundacions, centres, i altres entitats educatives.
 • Persona de contacte: Cristina Escobar  <cristina.escobar@uab.cat>
 • Web: http://clil.cat/  [en procés de reconstrucció]
 • Presentació a la Junta de la SCP-IEC del Grup-LED, amb els seus membres, objectius i productes en desenvolupament
 • Dia que es va presentar en Junta de la SCP-IEC: 29 de març 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Són prioritats d’aquest grup de recerca: 
1. Promoure i articular la recerca aplicada en ensenyament i aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i de la competència plurilingüe en entorns educatius en contextos multilingües i interculturals.

2.Diseminar la recerca duta a terme amb la finalitat de millorar la pràctica educativa tant a les aules de llengües primeres i addicionals, com a les aules integrades i les de disciplines no anomenades “de llengua” (revista pròpia, articles, capítols, volums, comunicacions, etc.).

3. Promoure la discussió informada (seminaris, simposis, jornades, etc.) i social (media, xarxes socials, etc.) sobre les millors estratègies pedagògiques per a la democratització de l’aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i el desenvolupament de la competència plurilingüe.

4. Assessorar i col·laborar amb les institucions educatives en accions encaminades a la democratització de l’aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i el desenvolupament de la competència plurilingüe (redacció i revisió de documents, cursos de formació, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes de les seves  revistes i publicacions recullen propostes didàctiques, línies de recerca i pràctiques innovadores en diverses llengües:
[+]  Revista CLIL Journal. Vincle: https://revistes.uab.cat/clil
[+]   Estudis sobre els efectes dels graus de mestres en anglès a Catalunya; Revista CLIL Journal: https://revistes.uab.cat/clil
[+]  Cursos de formació de formadors AICLE per al Departament d’Educació; Abundants publicacions de difusió de recerca, i de divulgació.

 

Destaquem

Entrega dels premis 24è Exporecerca Jove

Entrega dels premis 24è Exporecerca Jove

Durant l’Assemblea de Socis d’avui, 16 de juliol, de la Societat Catalana de Pedagogia s’han entregat els Premis del 24è Exporecerca Jove. Enhorabona als seleccionats i a tots els participants! Els 5 guayadors van presentar treballs de l’àmbit de ciències, arts i...

Assamblea de Socis de la Societat Catalana de Pedagogia

Assamblea de Socis de la Societat Catalana de Pedagogia

Avui dia 16 de juliol s'està celebrant l’Assamblea de Socis de la @SCP_IEC fent un repàs per la memòria d’activitats més rellevants d’aquest any, valorant les activitats fetes i les col·laboracions institucionals per la la Junta i els Membres de la Societat al llarg...

2n Congrés Internacional de la SCP

2n Congrés Internacional de la SCP

Obert el Termini per participar en el 2n congrés internacional de la Societat Catalana de Pedagogia, els dies 28, 29 i 30 de Novembre 2024. Consulta la WEB DEL CONGRÉS Podeu presentar experiències, materials, i projectes!