Grup de treball Llengua i Educació (LED)

 

 

 

 

 

 

 

 

LED: Llengua i Educació

El Grup LEd, constituït inicialment per personal investigador en didàctica de la llengua de la UAB, va iniciar el seu camí com a SGR l’any 2013, en evolució natural de l’equip col·laboratiu CLIL-SI. En l’actualitat incorpora investigadores i investigadors de set universitats, i professorat del Departament d’Educació. El LEd aprofundeix en la codocència a les aules Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE, CLIL, EMILE), els graus en anglès, l’estudi del desenvolupament de la competència plurilingüe a les aules, l’ensenyament de la pronunciació,  i les competències docents del professorat

 

 

 

 

 

 

Fitxa del grup de treball 

 • Objectius:
  • Donar visibilitat i projecció conjunta de la recerca sobre les llengües i el seu aprenentatge, dins i fora de Catalunya.
  • Promoure els contactes amb altres grups de recerca.
  • Organitzar d’activitats inter-grups en col·laboració amb universitats, fundacions, centres, i altres entitats educatives.
 • Persona de contacte: Cristina Escobar  <cristina.escobar@uab.cat>
 • Web: http://clil.cat/  [en procés de reconstrucció]
 • Presentació a la Junta de la SCP-IEC del Grup-LED, amb els seus membres, objectius i productes en desenvolupament
 • Dia que es va presentar en Junta de la SCP-IEC: 29 de març 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Són prioritats d’aquest grup de recerca: 
1. Promoure i articular la recerca aplicada en ensenyament i aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i de la competència plurilingüe en entorns educatius en contextos multilingües i interculturals.

2.Diseminar la recerca duta a terme amb la finalitat de millorar la pràctica educativa tant a les aules de llengües primeres i addicionals, com a les aules integrades i les de disciplines no anomenades “de llengua” (revista pròpia, articles, capítols, volums, comunicacions, etc.).

3. Promoure la discussió informada (seminaris, simposis, jornades, etc.) i social (media, xarxes socials, etc.) sobre les millors estratègies pedagògiques per a la democratització de l’aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i el desenvolupament de la competència plurilingüe.

4. Assessorar i col·laborar amb les institucions educatives en accions encaminades a la democratització de l’aprenentatge de llengües primeres i addicionals, i el desenvolupament de la competència plurilingüe (redacció i revisió de documents, cursos de formació, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes de les seves  revistes i publicacions recullen propostes didàctiques, línies de recerca i pràctiques innovadores en diverses llengües:
[+]  Revista CLIL Journal. Vincle: https://revistes.uab.cat/clil
[+]   Estudis sobre els efectes dels graus de mestres en anglès a Catalunya; Revista CLIL Journal: https://revistes.uab.cat/clil
[+]  Cursos de formació de formadors AICLE per al Departament d’Educació; Abundants publicacions de difusió de recerca, i de divulgació.

 

Destaquem

VI Seminari de la Revista Catalana de Pedagogia

VI Seminari de la Revista Catalana de Pedagogia

VI Seminari de la Revista Catalana de Pedagogia - Qualitat educativa en els processos de transformació   https://revistes.iec.cat/index.php/RC... En aquest seminari es van volen recollir contribucions que, des de la recerca o les experiències i en clau de...

Simposi Rosa Sensat, 150 anys del seu naixement

Simposi Rosa Sensat, 150 anys del seu naixement

Representants de la SCP, el president, Josep Serentill i Neus Lorenzo van participar ahir al Simposi de RosaSensat amb motiu dels 150 anys del sei naixement de la pedagoga La consellera, AnnaSimo va inaugurar l'acte commemoratiu, posant en valor el seu llegat i la...

IA com a oportunitat per transformar el model educatiu

IA com a oportunitat per transformar el model educatiu

La Intel·ligència Artificial (IA) és una oportunitat per transformar el model educatiu. Neus Lorenzo, vicepresidenta de la Societat Catalana de Pedagogia, va particiar en la trobada 'Educació i Intel·ligència Artificial', organitzat per IGNITE Copilot al Hub Social de...