SCP: contribució al debat “Ara és demà”

16 des. 2016

 Ara és demà

Aportacions a la millora de l’educació a Catalunya 2016

La Societat Catalana de Pedagogia ens hi hem posat el dimecres 14 de desembre, a les 19 h a l’Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch.

 

Acció                                      

Hem constituït la Comissió Galí-Homs: Martí Teixidó (president), Carme Amorós (coordinadora), Carles Cereceda (secretari-redactor) i els  vocals: Joan Rué, Ferran Ruiz-Tarragó, Marta Rebollar, Rosa-Maria de la Fuente, Josep Serentill, Núria Rajadell, Pere Lluís-Reverté.

Denominació Galí-Homs en reconeixement a Eladi Homs i a Alexandre Galí. Ells  foren els pensadors i impulsors del Consell d’Investigació Pedagògica o Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. (Vegeu Tradició i renovació pedagògica, 1898-1939 de J. González-Agàpito, S. Marquès, A. Mayordomo, B. Sureda)

Volem contribuir al debat Ara és demà, (vegeu les cinc ponències) considerant les millores necessàries a l’educació actual de Catalunya, concretar propostes d’acció. D’acció pedagògica per als docents i les institucions escolars. D’acció política per als òrgans de l’Administració educativa, i els agents corporatius o socials (sindicats, juntes de directors, associacions d’inspectors, col·legis professionals, associacions de mares-pares).

Comissió Galí-Homs (G-H)

14.12.2016  Trobada de diàleg obert a socis posant en comú propostes o recomanacions per a la millora de l’educació a Catalunya i constitució de la comissió amb deu membres.

18.01.2017  Sessió presencial de la comissió per debatre tot el contingut i aprovar el contingut bàsic.

15.02.2017  Validació del text en construcció per la Junta.

22.02.2017  Text a consulta de membre de Junta i socis participants al debat.

25.02.2017  Text disponible  i invitació als socis a refutar-lo, fer redactats alternatius o a avalar-lo. termini 10.03.2017.

13.03.2017 Text final Contribució de la SCP al debat Ara és demà que serà tramès al Consell Escolar de Catalunya, amb explicitació de suport se s’escau.

 

Contingut del document

Els sis nuclis de debat varen ser acordats a la sessió de 14.12.2016. S’han refós en cinc per aproximar-nos millor a les cinc ponències que canalitzen la aporicipació al debat. Han contribuït amb aportacions escrites: J.M. Turuguet, P. Lluís, J. Serentill, C. Cereceda, M. Teixidó, M. Rebollar, R.M de la Fuente, J. Rué, F. Ruiz-Tarragó, C. Amorós, C. Rider.

Cada nucli ha de sistematitzar de manera breu (entre 1-2 pàgines màxim):

  1. Constatació de fet, problema o necessitat (base empírica)
  2. Breu anàlisi des de la perspectiva d’educació a la societat actual (contrastació entre realitats i finalitats de l’educació)
  3. Proposta d’acció: pedagògica si correspon als professionals docents i solament comporta un canvi de visió per conformar l’equip educador; o recomanació política si correspon a l’Administració educativa, i als agents corporatius o socials (sindicats, juntes de directors, associacions d’inspectors, col·legis professionals, associacions de mares-pares).

Les propostes d’acció o recomanacions que pugui fer la SCP, una societat científica de l’Institut d’Estudis Catalans, han d’estar fonamentades en coneixement científic i experiencial evident i  han de correspondre a finalitats d’ampli consens.

La comissió G-H considerarà les propostes rebudes articulant així la  participació dels socis amb una elaboració en temps i forma. El 15 de març  de 2017 és el termini donat pel Consell Escolar de Catalunya.

 

 

SESSIÓ DE TREBALL PRESENCIAL COMISSIÓ GALÍ-HOMS 18-01-2017

 

 

 

 

DOCUMENT D’APORTACIÓ SCP AL DEBAT ARA ÉS DEMÀ

SCP ara és demà 11M

Destaquem

Entrega dels premis 24è Exporecerca Jove

Entrega dels premis 24è Exporecerca Jove

Durant l’Assemblea de Socis d’avui, 16 de juliol, de la Societat Catalana de Pedagogia s’han entregat els Premis del 24è Exporecerca Jove. Enhorabona als seleccionats i a tots els participants! Els 5 guayadors van presentar treballs de l’àmbit de ciències, arts i...

Assamblea de Socis de la Societat Catalana de Pedagogia

Assamblea de Socis de la Societat Catalana de Pedagogia

Avui dia 16 de juliol s'està celebrant l’Assamblea de Socis de la @SCP_IEC fent un repàs per la memòria d’activitats més rellevants d’aquest any, valorant les activitats fetes i les col·laboracions institucionals per la la Junta i els Membres de la Societat al llarg...

Taula Rodona sobre IA: EscuelaAIHUB

Taula Rodona sobre IA: EscuelaAIHUB

Neus Lorenzo, Vicepresidenta de la SCP, va estar present, ahir, 1 de juliol, a la taula rodona sobre Polítiques educatives per a l’ensenyament i aprenentatge per reflexionar sobre la Intel•ligència Artificial i les noves tendències per al futur #EscuelaAIHUB